HeliaCARE
Är HeliaCARE -trä- träskyddsprodukter bättre än något annat?

Nej, vi påstår inte att vi är bättre! Vårt mål är att uppnå samma resultat som produkter på marknaden; men i ren matkvalitet med ekologiska råvaror. Inga kemikalier, inte ens 0,01%.

Vad är det som är så speciellt med HeliaCARE -trä- produkter?

Under de senaste 30 åren har vi genom vår egen odling och bearbetning av oljeväxter byggt upp en pool av laboratoriedata om arten och ingredienserna i olika frön. Genom år av forskning har vi kunnat ta reda på hur man blandar dessa frön för att optimera våra resultat för träskydd. Det handlar om svampdödande aktiva ingredienser som förhindrar bildning av svampar, framför allt utomhus, garvsyror, ämnen som förhindrar att oljan blir "härsknande" och därmed orsakar mögelfläckar, viskositet, lukt och mycket mer.

Vad är HeliaCARE -trä-produkterna gjorda av?

I grund och botten från HeliaCARE träolja och, när det gäller balsam och vax, även från bivax. Oljorna från olika oljeväxter kallpressas i vår egen oljekvarn (liknande olivolja) och sedan undersöks varje sats för ingredienser i laboratoriet. Detta resulterar i respektive recept för en HeliaCARE oljeblandning, som alltid uppdateras dagligen.

Är HeliaCARE-produkter salivsäkra?

Ja och nej. Enligt DIN-standarden uppfyller vi inte kravet, eftersom det handlar om huruvida saliv kan lösa upp ett applicerat ämne. Självklart löser saliv upp våra produkter, eftersom råvaran är mat – och det är därför saliv måste kunna lösa upp den. Naturligtvis hårdnar våra produkter, och till en början är det nästan "salivsäkert", först efter en viss tid kommer något att lossna. Den egentliga anledningen till kvalitetsfunktionen "salivsäker" är frågan - "Frisätts giftiga ämnen när lösningen löses upp?". Här helt klart NEJ, snarare hälsosamma ämnen, för - återigen - vi har bara ingredienser av livsmedelskvalitet.

Uppfyller HeliaCARE-produkterna DIN EN 71-3 (säkerhet för barnleksaker)?

Ja självklart.

Är HeliaCARe trä "matsäkert"?

JA, i sin helhet.

Är HeliaCARE -träprodukterna "livsmedelsklassade"?

JA.

Är HeliaCARE-produkterna ekologiska?

JA, vi använder endast ekologiska råvaror och ingredienser.

Uppfyller HeliaCARE Wood BIO-certifieringar?

För att få trycka BIO-certifieringar som EU BIO, Demeter, Naturland, BIOLAND etc. på förpackningen krävs förutom certifierade råvaror licensavtal med respektive märkningsmyndighet. Dessa är under förberedelse.

Vad är skillnaden mellan "MATSÄKER" och "MATKVALITET"?

En panna i rostfritt stål till din biff är verkligen "MATSÄKER". Betyder att din biff inte kommer att vara förorenad med giftiga ämnen från pannan. Om man kunde bita av pannan och smälta biten välvilligt, skulle pannan vara mat. Livsmedelskvalitet innebär i detta sammanhang att vi endast tillsätter ämnen som individuellt sett är livsmedel, men som av ansvarsskäl inte deklareras som livsmedel i blandningen. HeliaCARE är därför "MATSÄKER" och "MATKVALITET", men inte mat

Accentuerar HeliaCARE -trä- träfibrerna?

Och hur! 😉

Vad är skillnaden mot ren linolja som träskyddsmedel?

Ren linolja finns som livsmedel eller även livsmedelssäker. Det finns många olika egenskaper och det är svårt att göra ett generellt uttalande. Ren och högkvalitativ linolja har i princip alltid varit ett bra alternativ för ett hälsosamt träskydd. Det finns inga diskussioner där.
Däremot är den verkligen väldigt dyr i god, certifierad ekologisk kvalitet och framför allt trögflytande. Många träarbetare späder sedan ut det med terpentin eller andra lösningsmedel, vilket gör det varken livsmedelssäkert eller "livsmedelsklassat". HeliaCARE -trä- produkter är specialbehandlade efter pressning så att de blir betydligt tunnare än linolja. Så vi utvinner försiktigt ämnen ur våra oljor så att användningen för träskydd förbättras. Detta gör att HeliaCARE -trä- produkter inte behöver spädas ut så att de kan absorberas på djupet. Detta är det enda sättet att uppnå BIO, hållbart, biologiskt nedbrytbart och "i livsmedelskvalitet".

Vad är skillnaden mot linoljelack?

Linoljelack är en fantastisk sak. Man kokar linoljan och det utlöser en kemisk reaktion så att den så kallade linoljelacken härdar mycket snabbare. Följande problem uppstår:

– Risken för självantändning från blöta trasor/dukar ökar markant.
- Viskositeten minskar (linoljan blir tjockare).
– Hållbarheten kan förändras negativt.
– Stinkar i hela verkstaden.
- Det finns risk för olyckor vid hantering av het olja!

Linoljelack, som inte är egentillverkat utan industriellt tillverkat, innehåller vanligtvis lösningsmedel som förtunning och under vissa omständigheter ytterligare härdningsacceleratorer (=sickativ). Du vill inte slicka av dem 😉 Men vill du göra linoljelack själv utan några tillsatser har du här ett användbart alternativ till lackade ytor, men det tränger inte djupt ner i träet. Ganska jämförbar med shellack.

Hur länge kan du lagra HeliaCARE -trä- produkter?

I rumstemperatur och utan direkt solljus - även öppnade behållare - ska kunna lagras mycket länge. Våra produkter härdar endast i samband med syre. Om du ser till att behållarna är väl förslutna kan du njuta av dem i upp till flera år. Oljorna/vaxerna kan inte heller härskna, vilket snabbt kan hända med till exempel linolja.

Finns det risk för självantändning av blöta trasor och trasor?

NEJ, med PREMIUM OIL-produkterna Fint träslöjd, Allergenfri, Heavy Duty och Cutting Board Oil. Men av ansvarsskäl måste vi påpeka att trasor och handdukar bör skyddas från temperaturer över 50 grader. Försäkringsbolaget var bekymrat över fall där hantverkare lagt sina oljetrasor i tvättmaskinen och sedan i torktumlaren i 80 grader och det kunde finnas risk för självantändning.

Finns det obehagliga lukter?

NEJ. HeliaCARE -träprodukter innehåller absolut inga tillsatser som lösningsmedel, sickativ (härdningsacceleratorer) eller andra kemiska preparat. Det kan lätt lukta lite nötigt eftersom fröna som vi använder för att göra HeliaCARE-oljor i allmänhet luktar lite nötigt. Som regel märker man dock inte alls av detta.

Behöver jag andningsskydd vid arbete på stora ytor?

NEJ, det här är naturliga produkter utan kemikalier!

Måste man ha handskar på sig vid bearbetning?

Nej, tvärtom. För små ytor är det "bara" fingret idealiskt!

Hur tjocka måste/kan produkterna appliceras?

Oljan måste appliceras generöst, i flera omgångar, tills träet inte längre är blött. Vänta ca 30 minuter mellan oljorna och applicera sedan igen. Om träet inte är riktigt blött kan en del av vaxet senare sugas in i träet. Det märks på att vaxskiktet blir matt ca 2 månader efter ytbehandlingen. Det är inga problem, bara borsta upp det med lite HeliaCARE Wood Balm.

När träet inte längre absorberar olja, låt det stå i 12 timmar (över natten) och gnugga sedan bort överskottsoljan väl. Lägg sedan på ett tunt lager balsam, polera in och applicera ett tunt lager vax dagen efter. En vecka senare applicera vaxet igen tunt och gnid in.

Kan/bör en polermaskin användas?

Att applicera det på större ytor med en polermaskin gör ytbehandlingen mycket enklare. Det är väldigt billigt genom att beställa ett polertillbehör för en sladdlös skruvmejsel - se vår butiksavdelning träslöjd - eller med dyra polermaskiner. Rena roterande polermaskiner (billigt) arbete; Orbital polermaskiner är idealiska. Har du en Festool Rotex RO150 eller RO90 kan du beställa en polerplatta (- se butik) och sedan använda billiga polersvampar från Amazon. Den speciella polerskivan för excenterslipmaskiner är BRASKANDE, annars suger du in oljan i din maskin via sugfunktionen!!!

Är HeliaCARE-produkter fria från VOC?

HeliaCARE-produkterna är VOC-fria och kan användas säkert i vardagsrum och sovrum. (**)

Förkortningen VOC (Volatile Organic Compounds) syftar på flyktiga organiska föreningar. Till VOC-ämnesgruppen hör till exempel kolväten, alkoholer och organiska syror som kan orsaka hälsoproblem från en viss koncentration i rumsluften.

HeliaCares produkter är rena naturprodukter utan tillsatta lösningsmedel eller kemiska torkacceleratorer. Varken de naturliga råvarorna som används för detta eller tillverkningsprocessen kan därför betraktas som en antropogen källa för utsläpp av VOC.

Här är en artikel från miljöministeriet i ämnet:
VOC finns nästan alltid i inomhusluften. Som regel är koncentrationerna av enskilda VOC inomhus relativt låga och hälsoskador är inte att befara. De enskilda VOC kan ha väldigt olika effekter. Dessa sträcker sig från luktstörningar och irritation av luftvägar och ögon till akuta effekter och långtidseffekter. Detta inkluderar även effekter på nervsystemet och allergiutlösande eller allergiförstärkande egenskaper. Vissa av dessa ämnen kan orsaka cancer, skada genetiskt material eller försämra reproduktionen. Inomhus bör den genomsnittliga totalkoncentrationen vara under 0,3 mg/m³, förutsatt att inga individuella riktvärden överskrids. För ett stort antal ämnen eller grupper av ämnen från VOC-spektrumet har kommittén för riktvärden inomhus vid Federal Environment Agency även härlett hälsobaserade riktvärden som i allmänhet har företräde framför en total bedömning. Möjliga källor till VOC inomhus är byggprodukter eller inredningsdetaljer, såsom golv-, vägg- och takmaterial, färger, fernissor, lim och möbler. De flyktiga organiska föreningarna släpps ut i luften när lösningsmedel avdunstar och flytande eller degiga produkter torkar. Men de kan också fly från fasta produkter, t.ex. B. tillverkad av plast. Material av naturligt ursprung kan också avge flyktiga organiska föreningar i den omgivande luften (t.ex. terpener från trä). VOC frigörs även från vård-, desinfektions-, rengörings- och hobbyprodukter eller från tobaksrökning. Men de kan också förekomma i dofter eller doftämnen. Källa: Ministeriet för miljö, jordbruk, naturskydd och konsumentskydd i delstaten Nordrhein-Westfalen."

(**)
Info: HeliaCAREs produkter är gjorda av växtbaserade råvaror. Alla vegetabiliska råvaror kan under vissa omständigheter släppa ut de minsta mängderna VOC (flyktiga organiska ämnen - som alkohol vid jäsning av ett äpple) när de torkas i luft. Endast denna mängd VOC-avdunstning från HeliaCARE-produkter är så extremt låg att den är jämförbar med VOC-avdunstning från ett ekologiskt äpple, från t.ex. oliver, matolja eller från själva naturmaterialet trä. Så absolut inte skadligt för hälsan och praktiskt taget obefintligt. För fullständighetens skull vill vi här förklara att alla ekologiska/naturliga produkter teoretiskt sett kan frigöra VOC, men då i så låga koncentrationer att de endast kan mätas/detekteras under laboratorieförhållanden och inte i vardagsrum.


 Om du har ytterligare frågor är det bara att skriva till oss Kontakt eller besöka supportforum.

Mycket glädje,

Ditt HeliaCARE-team